Supervisory Board

Članovi Nadzornog Odbora Društva itSMF Srbije
 

 

Predsednik Nadzornog Odbora
Zoran Jovanović
Direktor
Računski Centar Univerziteta u Beogradu
 

 

Član Nadzornog Odbora
Jelena Jovanović
Sekretar IT Udruženja
Privredna Komora Srbije

 

Član Nadzornog Odbora
Siniša Rankov
Docent, Fakultet za poslovne studije
Megatrend Univerzitet