Radni sastanak itSMF Srbije u kompaniji Konsing

in
Društvo itSMF Srbije organizuje radni sastanak u petak, 29. maja 2009, sa početkom u 14:00 časova, u prostorijama kompanije Konsing, Surčinski put broj 13, na Bežanijskoj Kosi (tačnu lokaciju i mapu možete pronaći na web stranici: www.konsing.com). Zahvaljujemo se kompaniji Konsing što je omogućila ovaj skup. DNEVNI RED: I DEO SASTANKA 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine itSMF Srbije održanog 16. Dec. 2008 u PKS. 2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2008. godinu. 3. Izveštaj i prezentacija sa itSMF Regionalne konferencije 27-28. maja u Ohridu. 4. Dosadašnji rad i plan u narednih 6 meseci 2009. godine. 5. Pitanja i predlozi. 6. Razno II DEO SASTANKA Domaćini skupa, Slaviša Nikolić i Zoran Popović, predstaviće kompaniju Konsing, prezentirati deo portfolija njihovih IT usluga i otvoriti diskusiju na temu IT Service Managementa.